Facebook I Google Pozwane O 7,6 Mld Euro Za Niedozwolone Praktyki

W trakcie pierwszego dnia obowiązywania Unijnego Rozporządzenia Ogólnego Ochronie Danych Osobowych walczący prywatność aktywista i adwokat Max Schrems, złożył pozwy przeciwko dwóm gigantom technologii. Jeżeli jakakolwiek z aplikacji, z jakich dotychczas korzystaliśmy będzie naruszać Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji publicznych, którzy w swojej codziennej pracy zarządzają danymi pozyskanymi w ramach działań urzędu, a także Inspektorów Ochrony Danych, wójtów, burmistrzów, starostów i innych osób odpowiedzialnych za właściwe przestrzeganie ustawy ochronie danych osobowych. , zostanie ona usunięta, a my jako użytkownicy zostaniemy tym fakcie poinformowani przez zespół FB wraz z informacją tym, że dana aplikacja naruszała prawo do ochrony danych osobowych.
Powinien więc zostać on przemyślany w taki sposób, by zbierać jak najmniej danych, psudonimizować je tam, gdzie jest to możliwe (może to polegać np. na zastępowaniu numerów PESEL innymi cyframi, ale w sposób umożliwiający przywrócenie pełnych danych), i zapewniać bezpieczeństwo.
Przede wszystkim, w celu ustalenia, czy wydawca prowadzący fanpage będzie obciążony w odniesieniu do pozyskiwanych tam danych licznymi obowiązkami, które wynikają z nowo przyjmowanych przepisów, należy ustalić, czy przysługuje mu status ich administratora.
RODO ma umożliwić osobom fizycznym wniesienie sprzeciwu wobec decyzji podjętych na podstawie „profilowania”, czyli wnioskowaniu czegoś na podstawie innych danych (przykład : wnioskowanie tym, że ktoś uprawia sport, na podstawie podanych przez tego kogoś informacji, że lubi się zdrowo odżywiać).
W szczególności Bank pozyskuje dane przy ocenie zdolności kredytowej ze źródeł takich jak Biura Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących zobowiązań finansowych, czy oceny punktowej (scoring), RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, również tych prowadzących jednoosobowe działalności. Rejestr Długów w zakresie informacji gospodarczych zadłużeniu, czy Związek Banków Polskich.